Izjava o zasebnosti (GDPR skladnostjo)

00
Prijava

Podjetje AERO PRINT d.o.o. , Bratovševa ploščad 34, 1000 Ljubljana je zavezano k varovanju vaše zasebnosti. Če boste podjetju posredovali osebne podatke osebno, s pošto, preko spletnih obrazcev, mobilne aplikacije ali drugih računalniških sistemov, kakor tudi preko spletne pošte na enega od uradnih spletnih naslovov podjetja (npr. aprinti.net, aeroprint.si, aeroprint.online, tiskarna.online, idr) bo podjetje z njimi ravnalo skladno s pravili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07 in 94/0, kar je določilo v naslednji izjavi o zasebnosti.


1. Splošna načela za obdelavo osebnih podatkov

 

Podjetje zagotavlja, da se z osebnimi podatki ravna ustrezno. Podjetje AERO PRINT tisk, založništvo, trženje d.o.o. bo vedno zagotavljalo, da:

  •    se osebni podatki obdelujejo pošteno, zakonito in transparentno,

        •       ustrezno, relevantno in v ustreznem obsegu,

        •       so osebni podatki točni in posodobljeni – netočni ali nepopolni osebni podatki bodo popravljeni, izbrisani ali se ne bodo več obdelovali,

        •       se osebni podatki ne bodo hranili dlje, kot je to potrebno,

        •       se bodo osebni podatki obdelovali samo za poseben, nedvoumen in zakonit namen ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni,

        •       bodo osebni podatki varni.


2. Vrste osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo v podjetju AERO PRINT tisk, založništvo, trženje d.o.o.. zbirali in obdelovali na več načinov, ko boste z nami stopili v stik prek različnih kanalov, vključno z našim spletnim mestom, e-mailom, osebnim posredovanjem in drugo.

Določene podatke moramo obdelovati, da bi vam zagotavljati želene storitve, medtem ko se lahko za posredovanje drugih odločite sami. Vedno vam bomo sporočili, katere osebne podatke potrebujemo in kakšne bodo posledice, če nam jih ne boste posredovali, npr. da ne bomo mogli opraviti naročenega dela ali vam priznavati dodatnih ugodnosti ali bonitet.

Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo, lahko v splošnem razdelimo v naslednje kategorije:

  •  zaradi izvedbe naročenega dela,

        •  zaradi izdelave in pošiljanja ponudb, računov in druge poslovne komunikacije

        •  zaradi obveščanja o ugodnostih, akcijah, novostih v ponudbi in lojalnostnih bonusih in popustih

Ne zbiramo podatkov posebnih kategorij, kot so rasa ali etnično poreklo, politično, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v delavskih sindikatih, genetski/biometrični podatki, spolna usmerjenost itd.

Piškotke uporabljajo vse sodobnejše spletne strani za izboljšanje uporabniške izkušnje, tudi naše. Gre za majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na lokalnem računalniku in služijo hrambi podatkov, pomembnih za popolno delovanje spletnih sistemov. Lahko jih izbrišete ali izključite njihovo uporabo, vendar v takem primeru izgubite določene funkcionalnosti.

Za interne namene in analizo izvajalec na strežniku shranjuje podatke o obiskanosti in dolžini ogledov posamičnih strani, za kar uporablja tudi orodje Google Analytics. Za varnostne potrebe shranjuje tudi podatke o obisku in IP naslove obiskovalcev. Ti podatki se avtomatično brišejo 60 dni po nastanku.

V kolikor uporabljate javni računalnik ali ga delite z drugimi izvajalec svetuje, da se po vsakem obisku odjavite iz vašega uporabniškega računa.


3. Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke obdelujemo samo zaradi zakonitih razlogov in jih v splošnem obdelujemo samo, če:

  •  ste nam takšno obdelavo dovolili in nam podatke sami posredovali v obdelavo (npr privoljenje za obvestila po emailu),

        •  je obdelava nujna za izvajanje pogodbe o izvajanju del, za normalne poslovne procese in namene trženja ali izvedbo naročila oz. ustrezno zaračunavanje in plačilo.


4. Privolitev

Lahko se sami odločite, da zahtevanih podatkov podjetju AERO PRINT tisk, založništvo, trženje d.o.o.  ne posredujete, vendar v tem primeru ne moramo izdelati pogodbe o zaposlitvi ali opraviti naročenega dela.


5. Prenos in omogočanje dostopa do osebnih podatkov tretjim stranem

Vaši podatki se bodo uporabljali samo za interne namene in praviloma ne bodo posredovani tretjim osebam.

Prenos vaših osebnih podatkov tretjim stranem se izvaja v najmanjši možni meri in v primeru obstoja ustrezne ravni zaščite podatkov. Osebne podatke lahko razkrijemo tretjim stranem ali jim omogočimo dostop v primeru, če tretje strani izvajajo računovodske, pravne, kadrovske ali storitve varstva pri delu ali če je to zahtevano z ustreznim pravnim aktom.


6. Vaše soglasje

Naše dejavnosti obdelave osebnih podatkov bodo zasnovane na vašem soglasju, ki ga lahko kadar koli umaknete. Umik vašega soglasja ne bo vplival na zakonitost obdelave, izvedene pred umikom. Zaradi umika vašega soglasja prav tako morda ne bomo mogli v celoti izpolniti vaših zahtev ali vam v celoti zagotoviti naših storitev.

Pod nobenim pogojem ne bomo brez vašega izrecnega dovoljenja prodali, posredovali, prenesli ali posodili vaših osebnih oz. poslovnih podatkov tretji osebi, razen v primeru, če bi to od nas zahtevali v skladu z zakonodajo državni organi. Podatkov ne bomo uporabili v namen, ki bi kakor koli škodoval vam ali drugi vpleteni osebi.


7. Varnost

Podjetje AERO PRINT tisk, založništvo, trženje d.o.o. se zavezuje, da izvaja ustrezne varnostne ukrepe za zaščito varnosti vaših osebnih podatkov, zaščitili pred izgubo, zlorabo in spreminjanjem.

Vsi podatki, ki jih izvajalec shranjuje na strežniku so zavarovani z vrsto varnostnih sistemov ki preprečujejo nepooblaščen dostop ali vdor.


8. Vaše pravice

Pravico imate dostopati do osebnih podatkov o vas, ki jih obdelujemo, ob upoštevanju določenih zakonskih izjem. Če želite, lahko nasprotujete zbiranju in nadaljnji obdelavi svojih osebnih podatkov, prav tako pa jih lahko popravite, če je to potrebno. Od nas lahko zahtevate tudi omejitev obdelave.

Izbrisali ali popravili bomo vsako informacijo, ki je netočna ali zastarela, če uporabnik to od nas zahteva.

Če se ne strinjate z našo obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri lokalnem organu za varovanje podatkov.


9. Pritožbe

Če bi se radi pritožili zaradi obdelave osebnih podatkov, nam lahko to kadar koli sporočite. Vašo pritožbo bomo pregledali in stopili z vami v stik, če bomo potrebovali dodatne informacije. Prejem vaše pritožbe ali ugovora vam bomo potrdili v petih delovnih dneh. Vsako pritožbo ali ugovor bom obdelali v enem mesecu. Kadar koli pred, med ali po pritožbenem postopku lahko pritožbo prav tako posredujete lokalnemu organu za varovanje podatkov ali drugemu ustreznemu pravnemu organu.


10. Podatki za stik

Kontaktna oseba podjetja AERO PRINT tisk, založništvo, trženje d.o.o. , Bratovševa ploščad 34, 1000 Ljubljana:

Kontaktna oseba v podjetju je Maja Tomšič, tel 01 23 555 66 e-mail info@aeroprint.si

 

Zadnja posodobitev izjave: 1.12.2021

Izjava o zasebnosti (GDPR skladnostjo)