search
top

Navodila, revije in bilteni


Navodila

Pripravljamo in tiskamo navodila za vse vrste naprav in artiklov – zakonska obveza je, da je vsakemu artiklu v prosti prodaji priloženo navodilo za uporabno v slovenskem jeziku. Odvisno od velikosti navodil jih lahko naredimo kot zgibanko, zvezek ali broširano knjižico. Za sodobnejše produkte lahko vsebino navodil zapečemo na CD ali DVD, kar zmanjša strošek izdelave.

Navodila lahko izdelamo z barvno platnico in črnobelim tiskom (nižji strošek tiska). Priložimo lahko tudi garancijski list, ki ga običajno odtisnemo na drugačen papir.


V sodelovanju z našimi partnerji lahko zagotovimo tudi prevod navodil za uporabo iz tujih jezikov ter grafično pripravo.


Pomembni elementi priprave navodil za uporabo:

 • Kazalo – mora biti pregledno,
 • navodila naj bodo jasna, podkrepljena s slikovnim materialom,
 • izdelava na kakovostnem materialu za večkratno uporabo,
 • barve so lahko moteč element. Z izjemo naslovnice so navodila običajno eno ali dvo-barvna.


 • Revije in bilteni

  Omogočamo izdajo revije, glasila ali biltena šoli, društvu, podjetju ali čisto komercialno izdajo revije, že v nekaj izvodih s sprotnim dotiskom glede na potrebe.


  Nekaj smernic:

  Tisk revij: naslovnico lahko plastificiramo ali lakiramo, običajno je okoli 200g. Notranje strani so tanjše (90-170g).

  Dokazano je, da interna glasila dvigajo korporacijsko kulturo in pripadnost podjetju oz. ustanovi. Z našo tehnologijo omogočamo izdelavo glasil že od nekaj izvodov dalje, kar pomeni, da si lahko omislite tudi čisto “družinsko” izdajo revije.


  Naročite navodila, revije in biltene zdaj!

   

  Naročilo navodil, revij, biltenov

  top